Pekacid vyčistí ucpanou závlahu a upraví pH vody

Select PeKacid je jediné monokrystalické, silně okyselující, suché a sypké, vodorozpustné hnojivo s obsahem fosforu a draslíku určené k fertigaci.

Tento produkt od firmy ICL pomáhá čistit fertigační systém systém a zajistit tak jeho maximální účinnost (průtok). Systém má delší životnost a voda i hnojiva jsou distribuovány rovnoměrně. V závislosti na množství hydrogenuhličitanů HCO3, které je třeba redukovat, může být použití hnojiva Select PeKacid dostatečné a odpadá nutnost použití další okyselující látky.

Okyselující účinek hnojiva Select PeKacid je velmi silný. 0,24 gramů hnojiva Select PeKacid pufruje 1 mmol (61mg) HCO3, neboli 1 gram hnojiva Select PeKacid pufruje 4,2 mmol (256mg) HCO3. Select PeKacid lze použít i krátkodobě k vyčištění potrubí. Tento proces se doporučuje provádět mezi kultivací. Připravte si roztok z 3,5 až 5 kg/m3 hnojiva Select PeKacid a spusťte systém na 15 minut. Poté systém 15 minut proplachujte čistou vodou.

Výhody pekacidu

  • snižuje pH vody a půdy, což zvyšuje účinnost příjmu živin
  • podporuje příjem (stopových) prvků v zásaditých půdách (pH >7) 
  • podporuje příjem (půdního) fosforu a dodává rostlině ihned dostupné ortofosfáty 
  • okyselující účinek zvyšuje navázání fosforu ve fertigované zóně 
  • čistí ucpané závlahové/fertigační systémy 
  • rozpouští sraženiny v kapačích, což umožňuje správný průtok 
  • pomáhá čistit fertigační systém a zajistit tak jeho maximální účinnost 
  • Select PeKacid lze mísit s vápníkem a/nebo hořčíkem 
  • krátkodobě jej lze poučít k vyčištění potrubí 
  • Select PeKacid lze snadno mísit s dusíkatými produkty; uživatel tak má maximální kontrolu nad dodávkou dusíku rostlinám

 

Tento produkt je prodáván v balení 25 kg pytli.

PeKacid je možno objednat ZDE