Novinky

Mobilní vak Genap na uskladnění kejdy

Firma Genap, která po celém světě buduje rezervoáry na vodu a jiné kapaliny formou montovaných nádrží nebo lagun, dokáže dodat i vaky na dočasné uskladnění.

Vaky jsou navrženy tak, aby snadno a rychle poskytovaly flexibilní řešení pro dočasné nebo delší skladování tekutin. Pro instalaci je zapotřebí pouze rovný povrch. Po vyprázdnění lze nádrže snadno přemisťovat na jiné místo. Protože jsou "polštářové nádrže" zcela uzavřeny, nedochází ke kontaktu s venkovním vzduchem. Tím se zabrání bakteriální kontaminaci, znečištění nebo odpařování.

Mezi další výhody patří:

Maximální využití úložné kapacity

Odolné, s životností až 15 let

Nízká údržba

Vysoká UV odolnost

kejda_genap

Veletrh Techagro 22 je zrušen

Veletrh v Brně nebude, ani třetí termín Techagra neproběhne. Vypadá to, že Techagro bude plánováno až na rok 2024,

Techagro letos zrušeno, Země živitelka by měla proběhnout

Bohužel i letošní Techagro 2021 je zrušeno, nový termín konání veletrhu v Brně bude až v roce 2022, od 3.4. - 7.4. Doufáme, že vše již proběhne, tak jak má a v klidu a v pohodě se všichni potkáme v Brně. Budeme rádi, když si popovídáme u nás v expozici firem E-agro s. r. o. a Aquahop s. r. o. Děkujeme 

Země živitelka je letos plánována v termínu 26.8. - 31.8. 2021, což vypadá velmi pravděpodobně a měla by se konat. Samozřejmě naše expozice nebude tak rozsáhlá jako v Brně, ale přivezeme novinky v závlahářské technice - nové kapkovací hadičky, NetBow kroužek, filtrace mini Sigma, sondy, NetBeat atd. 

PRV 10 kolo - nádrže na dešťovou vodu

Nádrže na vodu GENAP a KINGSPAN

Firma Kingspan a Genap patří mezi největší výrobce nádrží na světě. Nádrže na dešťovou vodu Kingspan jsou v objemech 9.000 – 25.000 litrů, nádrže Genap jsou v objemech 10.000 – 1.750.000 litrů vody.

PRV 10. kolo – způsobilé výdaje – bod D) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže

Poznámky:

Další podmínky: Místem realizace projektu se rozumí místo – V případě nádrží na zadržení srážkových vod ze střech se místem realizace projektu rozumí místo, kde je umístěna nádrž a zároveň všechny stavby, z jejichž střech je voda zachycována.

Dotaci není možné poskytnout na: čerpadla a vodovodní potrubí a další zařízení odvádějící vodu z nádrže na zachycení vody ze střech.

KÓD 023–Nádrže na zadržování srážkových vod ze střech vč. svodů vody ze střech.

Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže - náklady v Kč/m3 je 7500,-

V podmínkách a metodice je mnoho dalších kritérií, které je potřeba si prostudovat !!!! Tento text je pouze informativní !!!!

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin

Více info na www.eagri.cz/prv

 

Aktuálně nabízíme jednoplášťové nádrže Kingspan se spodní výpustí na vodu v černé barvě o provozním objemu: 9.000 l, 20.000 l, 22.000 l a 28.000 l.

Typ nádrže

Objem (l)

Šířka (m)

Výška (m)

Cena (bez DPH)

AgriMaster Aqua 9000 l

9.000

2,3

2,9

62.900,-

AgriMaster Aqua 20.000 l

20.000

2,48

4,59

76.300,-

AgriMaster Aqua 22.000 l

22.000

2,48

4,99

83.900,-

AgriMaster Aqua 28.000 l

28.000

2,48

6,190

120.300,-

 

Montované nádrže GENAP

objem 4 m3 – 1.775 m3, jednoduchá montáž bez pevných základů, ochrana proti korozi, uvnitř pevná fólie, plovoucí nebo pevná čepice, pískový podsyp a betonové dlaždice.

Výška nádrže může být od 1,59 m – 4,64 m,    

Průměr nádrže může být od 1,82 m – 30,95 m

Ceny jsou kalkulovány dle rozměrů a provedení Genapu

 

 

Cena je bez DPH, bez ceny za dopravu, ceny jsou orientační

 

Na Ovocnářských dnech představíme řízení závlahy NETBEAT

Ve dnech 14. - 15. ledna budeme vystavovat na Ovocnářských dnech v Hradci Králové.

Tradičně budeme prezentovat závlahářský sortiment firmy NETAFIM. Hnojiva firmy ICL a nádrže GENAP. 

První den budeme mít prezentaci pro všechny návštěvníky.na témaBudování kapkové závlahy s přihnojováním a její řízení systémem NetBeat – Netafim (B. Klíma, AquaHop s.r.o.)

Pozvánka Země živitelka 2019
Vážení obchodní přátelé,

společnost AquaHop s.r.o. si Vás dovoluje srdečně pozvat do svého stánku na výstavě Země Živitelka 2019
 

Najdete nás na volné ploše 206 – před pavilónem B4 s výborným pivem Bakalář

Budeme rádi, pokud se u nás zastavíte a prohlédnete si novinky:
tekutá hnojiva Agroleaf od firmy ICL, podzemní závlahu Netafim a chytré řízení kapkové závlahy NetBeat, filtr Sigma mini ovládaná pomocí aplikace.
    
Těšíme s e na návštěvu.


S pozdravem
Bohouš Klíma, Martin Rosa a Václav Kyncl
AquaHop s.r.o.
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody

http://eagri.cz/public/web/file/534472/narizeni_UKZUZ_o_MRO_Rs_zavlahy_2018_3.pdf

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný
správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a
o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je
n „zákon“),
nařizuje
podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona v
návaznosti na § 7 odst. 4 zákona
níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření
proti šíření bakterie
Ralstonia solanacearum
(dále jen „
bakterie
“)
závlahovou vodou
podle § 76 odst. 1 písm.
a) zákona
a v
souladu
s
ustanoveními v § 5 odst. 2 vyhlášky č.
331/2004 Sb.
,
o opatřeních k zabezpečení ochrany
proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální
hnědé hniloby
,
ve znění poz
dějších předpisů
.
Čl.
1
Vymezení
úseků
vodních toků
,
na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská
opatření
ÚKZÚZ
vymezuje
následující úseky vodních toků, na které se vztahují mimořádná
rostlinolékařská opatření (dále také jen „vymezené úseky vodních
toků“
:
a)
řeka Dyje

od státní hranice s Rakouskem
k
mostu v
obci Hevlín (okres Znojmo) až
500
m
po proudu od něj;
souřadnice:
48.7381047N, 16.3570333E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
48.7451522N, 16.3876869E
(
konec vymezeného úseku
toku)
b)
řeka Dyje

200 m proti proudu od mostu v
obci Tasovice (okres Znojmo) až
19
00 m po
proudu od
něj
;
souřadnice:
48.8321036N, 16.1508572E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
48.8229378N, 16.1660922E
(
konec vymezeného úseku
toku)
Útvar:
Odděl
ení rostlinolékařské kontroly a
dozoru
Č. j.:
UKZUZ
139286
/2018
Vyřizuje:
Ing.
Petr Kroutil, Ph.D.
E
-
mail:
petr.kroutil@ukzuz.cz
Telefon:
+420
235
010
3
50
Adresa:
Ztracená 1099/10, Praha 6, 16100
Datum:
30
.
10
. 2018
 
 
2
/
5
c)
řeka Jevišovka

500 m proti proudu od mostu v
obci Hrušovany nad Jevišovkou (okres
Znojmo) až 500 m po proudu od něj;
souřadnice:
48.8226200N, 16.3927194E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
48.8243458N, 16.4059689E
(
konec vymezeného úseku
toku)
d)
odvodňovací
kanál
u řeky
Jevišovk
y

ústí kanálu do řeky Jevišovk
y
u obce Hrušovany
nad Jevišovkou (okres Znojmo)
až všechna
jeho
ramena do vzdálenost
í
500 m
od
místa
rozdělení kanálu na více ramen
;
souřadnice:
48.8227367N, 16.3949011E
(začátek vymezeného úseku toku)
48.8143594N,
16.3835497E
;
48.8132431N, 16.3837053E
;
48.8113567N,
16.3884689E
;
48.8152911N, 16.3907383E
(
konce
vymezeného úseku
toku)
e)
řeka Labe

500 m proti proudu od železného mostu v
obci Kunětice (okres Pardubice) až
500
m po proudu od něj
;
souřadnice:
50.0706525N,
15.8364353E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
50.0695581N, 15.8229839E
(
konec vymezeného úseku
toku)
f)
řeka Labe

500 m proti proudu od mostu v
obci Vysoká nad Labem (okres Hradec
Králové) až
500
m po proudu od něj
;
souřadnice: 50.1634058N, 15.8092806E
(začátek vymezeného úseku toku)
50.1549247N, 15.8059869E
(konec vymezeného úseku toku)
g)
řeka Chrudimka
-
500 m proti proudu od mostu v
městě
Pardubice
-
městsk
é
část
i
Mnětice
(okres
Pardubice
) až
500
m po proudu od něj.
souřadnice:
50.0175728N,
15.8386722E
(začátek vymezeného úseku toku)
50.0132022N, 15.8273519E
(konec vymezeného úseku toku)
Pokud se při úředním průzkumu ÚKZÚZ prokáže opakovaný výskyt bakterie v
jiných úsecích
vodních toků, vymezí ÚKZÚZ další úseky vodních toků, na které se
budou vztahovat tato
mimořádná rostlinolékařská opatření.
Čl.
2
Opatření v
e vymezených úsecích
vodních toků
a na pozemcích, zavlažovaných
vodou z
těchto úseků
1)
Zákaz
používání vody
z vymezených ú
seků
vodních toků k
zavlažování porostů sadbových
brambor.
2)
R
ostliny bramboru
(včetně hlíz) pěstované pro nesadbové účely
,
rostliny
rajčete
(s výjimkou
plodů určených k
prodeji nebo ke zpracování)
anebo
rostliny
lilku (
s výjimkou plodů
určených k
prodeji nebo ke zpracování
),
zavlažované vodou odebír
anou z
úsek
ů
vodních
toků vymezených v
článku 1, pěstované
právnickým
i
anebo
p
odnikajícím
i
fyzickým
i
osob
ami,
které se při svém podnikání zabývají pěstováním
těchto rostlin za účelem
jejich
uvádění na trh
(dále jen „profesionální pěstitelé“),
budou
pokládány za pravděp
odobně
zamořené bakterií.
Sklizené
pravděpodobně zamořené
hlízy brambor mohou být využity
pouze za dodržení podmínek uvedených v
článku
3.
 
3
/
5
Čl.
3
Způsob a p
odmínky
pro nakládání s
hlízami bramboru
pravděpodobně zamořenými
bakterií
H
lízy
nesadbových
brambor
,
p
ravděpodobně zamořené
bakterií,
se
mohou:
a)
d
odáva
t
pouze
do zpracovatelských podniků
předem písemně oznámených
místně
příslušnému Oddělení rostlinolékařské inspekce
ÚKZÚZ příslušnými profesionálními

stiteli a následně jim potvrzených ÚKZÚZ;
tito
pěstitelé také oznamují příslušným
zpracovatelským podnikům, že dodávané hlízy brambor jsou pravděpodobně zamořené
bakterií, a to alespoň 14 kalendářních dní před uskutečněním první dodávky; v
těchto
zpracovatelských podnicích
ÚKZÚZ
provád
í
vzorkování
a t
estování
odpadních vod a kalů
na přítomnost bakterie;
nebo
b)
balením upravit pro přímé dodání do místa spotřeby a použití bez přebalování jako
konzumní brambory v
místě písemně schváleném
ÚKZÚZ na základě ověření, že
v
podniku funguje systém očisty a dezinf
ekce skladovacích prostor a odvozových vozidel
a že podnik splňuje požadavky na zneškodňování odpadů
1
;
nebo
c)
po zabalení v
místě produkce přímo dod
at
(bez následného přebalování) do maloobchodní
sítě k
přímému prodeji konečným spotřebitelům.
Každé balení pravděpodobně zamořených hlíz musí být
nejpozději v
okamžiku jeho opuštění
místa produkce nebo zpracování (včetně podniků kde budou hlízy čištěny, omyty nebo baleny)
zřetelně označeno návěskou s
nesmazatelným a čitelným textem uvádějícím, že
hlízy nejsou
určeny k
sázení
.
Čl.
4
Podmínky
týkající se
rostlin,
objektů a předmětů podezřelých ze zamoření
bakterií
Profesionální pěstitelé brambor, rajčat a lilku podezřelých ze zamoření bakterií a zpracovatelé
brambor podezřelých ze zamoření bakteri
í (
podniky, kam budou ke zpracování, včetně mytí a
balení, dodány pravděpodobně zamořené hlízy)
musí provádět očistu a dezinfekci
objektů a
předmětů, které přišly do kontaktu s
rostlinným materiálem označeným za pravděpodobně
zamořený
bakterií, a to
v
soul
adu s
přílohou 6 vyhlášky č.
331
/2004
Sb., ve znění pozdějších
předpisů
, kterými jsou
:
a)
m
echanická očista objektů a předmětů a likvidace nečistot a zbytků
; v
šechny pevné
nečistoty, zbytky rostlin a hlíz se shromáždí (smetením, vysátím průmyslovým vysavačem,
popřípadě vyfoukáním nepřístupných míst strojů a zařízení stlačeným vzduchem) a
zavezou do skládky odpadu
;
p
ro bezpečnější likvidaci je vhodné materiál předem asanovat
postup
em
uvedeným v
písm. d), nebo jej před převrstvením zeminou prosypat chlorovým
váp
nem nebo páleným vápnem v množství 5 kg na 1 m
3
;
z
působ a místo likvidace musí
být v
souladu se zákonem 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně některých
dalších zákonů
,
ve znění pozdějších předpisů,
a musí je schválit ÚKZÚZ
;
1
Příloha 5 vyhlášky č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce
bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve
znění pozdějších předpisů.
 
4
/
5
b)
m
ytí a dezinfekce objektů a
předmětů
: j
akékoliv aplikaci dezinfekčního přípravku anebo
prostředku musí předcházet důkladná mechanická očista dezinfikovaných objektů a
předmětů podle
písmene a);
n
ásledně se objekty, stroje a zařízení omyjí tlakovou vodou se
saponátem, opláchnou čistou
vodou a nechají oschnout
;
p
oté se dezinfik
ují dostupnými
přípravky, které ÚKZÚZ schválil k
použití proti původci hnědé hniloby
,
nebo
dezinfekčními prostředky, použitými v souladu s
etiketou
,
anebo technologickým
postupem
schváleným
ÚKZÚZ;
c)
a
sanace předmětů
horkou vodou a párou
: p
rovádí se máčením po dobu nejméně 30
minut
při teplotě vody 65
°
C nebo 15 minut při teplotě vody 80
°
C
;
k
asanaci horkou párou se
používají stabilní nebo přenosné vyvíječe páry, teplota tlakové páry musí dosahovat
nejméně 80
°
C při
době expozice nejméně 30 minut
,
p
ři teplotě nad 100
°
C lze dobu
expozice snížit na 15 minut
;
d)
d
ezinfekce zeminy a organických odpadů
:
p
rovádí se propařením při teplotě 120 °C nebo
opakovaným propařením při teplotě 70
-
80
°C, nebo varem v tekuté fázi s vodou.
Odpady ze zpracování hlíz bramboru podezřelých ze
zamoření bakterií je možné alternativně
vyvézt na nezemědělskou půdu nebo jako hnojivo na trvalé travní porosty v
případě, že
ÚKZÚZ posoudí, že nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření bakterie.
Čl.
5
Sankce
Za porušení povinností stanovených tímto naříze
ním může ÚKZÚZ uložit pokutu právnickým
a podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo c) zákona
do
výše
1
500
000 Kč.
Čl.
6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných
rostlinolékařských opatřeních k
ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie
Ralstonia solanacearum
ze závlahové vody
, vydané pod č
.j.
UKZUZ
114723/2018
dne
14
.
9
.
2018
.
Čl.
7
Účinnost
Toto nařízení
ÚKZÚZ nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství České republiky.
Ing. Daniel Jurečka
ředitel ÚKZÚZ

Přátelské setkání s ICL zákazníky

Děkujeme všem zákazníkům za aktivní účast na setkání ICL. Naším cílem byla plodná diskuze, což se povedlo. Na fotografii je předání ICL ocenění pěstitelům chmele.

Sortiment firmy Netafim naskladněn v Žatci

Naskladněn sortiment produktů Netafim a zároveň ještě přijímáme objednávky na jaro 2019. Rádi vás přivítáme v kanceláři a skladu Husitské nám. 558, Žatec 438 01

Děkujeme AquaHop s.r.o.

Stránka 1 z 2 - 13 položek celkem